Requires a Java Enabled Browser.

Audio

Audio

Audio

Audio

Audio

Audio

Audio

 

 

Text:

Text:

Text:

Text:

Text:

Text

Text

 

Hanuman Aarti

Shiva Aarti

                         

 

HOME

 

 

 

HANUMAN AARTI     HOME

 

Aarti Ke Jai Hanuman Lalaki (3). Dusht dalan Raghunath kalaki (Chorus)

Jaakay bal say giriwar kaapay, Roog doosh jakay nikat na tapay

Anjani putra maha balli daayee, Santan kay prabhu sada sahaye...

Day beeraa Raghunath pata way, Lanka jaaree seeya soodi laayee

Lanka so kota Samundra Seekhaayee, Jaat pawan sut baran layee

Lanka Jaari Asur Sanghaaray, Seeya Ramjee kay kaaj sawaray...

Lakshman moor chet paray Sakaaray, Aani Sajeewan praan ubaaray

Paitee pataal toori jam kaaray, Ahi Ravana kee bujaa ukhaaray

Baayay bujaa asur dhal maaray, Dahinay bujaa sant jam taray...

Sur nar Muni aarati utaaray, Jai jai jai Hanuman ucharaay

Kanchan thaar Kapoor loo chaayee, Aaaarati karat Anjani maayee

Jo Hanuman kee Aaarati gaaway, Basee Baikoontha param pad paaway...

 

 

 

 

SHIVA AARTEE     HOME

 

Jai Shiva Aumkaara, Swami Hari Shiva Aumkaaraa

Bramha Vishnu sadaa Shiva (2), Aradhangi dhaaraa Jai...

Ekaanan chaturaanan, Panchaanan raajay

Hansaasan garudaasana, Vrishna vaahana saajay Jai...

Do bhuja chara chatura bhuja, Dasbhuja ti sohaay

Teeno roopa nirataka, Trihuwana jana mohay Jai...

Aksh maala banmaala, Munda maala dhari

Chandana mriga mada sohay, Bhaala shashidaari Jai...

Swetaambar pitaambara, Baaghambara angay

Sanakaadik Brahmaadik, Bhutaadik sangay Jai...

Kara madhay kamandalu, Chakra trishula dhartaa

Jaga kartaa jaga hartaa, Jaga phalan kartaa Jai...

Bramha Vishnu Sadaa Shiva, Jaanata avivekaa

Prana vakshar kay mathe, Yea teeno ekaa Jai...

Trigun swaamiji ke aarati, Jo koyee nar gaaway

Kahata Shivananda Swaami, Mana vaanchit phala paaway Jai...